SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Vállalat
Vevőszolgálat
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Remington kiemelten kezeljük a személyes adatok védelmét és titkosságát. Betartjuk az összes nemzeti és európai adatvédelmi szabályt és törvényes előírást. 

Az alábbiakban fontos szempontokat talál arról, hogy milyen információkat és személyes adatokat gyűjtünk össze, hogyan kezeljük azokat, ideértve azt, hogy milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk és kikkel osztjuk meg azokat.

1. Adatkezelő

A személyes adatai ezen weboldalon keresztül történő gyűjtése, kezelése és használata tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szerint felelős személy a Spectrum Brands (UK) Ltd, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, Egyesült Királyság („Adatkezelő”, GDPR 4. cikk (7) bekezdés).

2. A személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

2.1 Személyes adatok

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ (GDPR 4. Cikk (1) bekezdés).

Ez különösen az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, születési ideje lehet, valamint számos leltáradat, amelyet online megrendelés, regisztráció, ügyfélfiók létrehozása vagy kapcsolati űrlapon keresztül benyújtott megkeresés keretében adott meg (továbbiakban: „személyes adatok”).

Ez az Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a weboldalunk felkeresésekor műszaki okokból gyűjtött statisztikai adatokra, amelyeket anonimizálunk és amelyek ennek következtében egy személyhez közvetlenül nem kapcsolhatók. Ezek a statisztikai adatok a weboldalunkon tett látogatásainak számára, az Ön által a weboldalunkon eltöltött időre, az Ön által meglátogatott oldalakra, a böngészője (böngészői) adataira, IP címére, szoftver- és hardverjellemzőire vonatkozó adatokat tartalmazzák. Ezeket az információkat anonim módon gyűjtjük és kezeljük, hogy adatokat gyűjtsünk a weboldalunk használatára és optimalizálására vonatkozóan.

2.2 Az Ön adatainak gyűjtése, kezelése és használata

Weboldalaink általában bármilyen személyes adat megadása nélkül is használhatók. Amennyiben a weboldalaink bármilyen személyes adatot gyűjtenek, az, ahol csak lehetséges, önkéntes alapon történik.

Részleteiben véve a személyes adatok következő kategóriáit gyűjtjük és kezeljük a következő célokra:

2.2.1 Üzleti kapcsolataink céljaira

Gyűjtjük és kezeljük a nevét, lakcímét, vásárlási előzményeit és a hasonló személyes adatokat, amelyek a köztünk fennálló üzleti kapcsolat kezeléséhez szükségesek, például azért, hogy kérdéseire választ adhassunk, feldolgozzuk a köztünk létrejött megállapodásokat, kiszállítsunk bármely megrendelt terméket, feldolgozzuk a fizetéseket, illetve technikai adminisztrációs célokra. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Lehet, hogy az adatait a weboldalunkon megtalálható e-mail címen vagy a weboldalunk kapcsolati űrlapján keresztül kaptuk meg.

Ezt a személyes adatot a köztünk fennálló üzleti kapcsolat tartamáig őrizzük meg. Amennyiben három évig nem jön létre köztünk tranzakció, a személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve ha jogszabály arra kötelez minket, hogy azt hosszabb ideig őrizzük meg.

2.2.2 Profil létrehozása az adatbázisunkban

Amikor első alkalommal veszi fel velünk a kapcsolatot e-mailen vagy a weboldal kapcsolati űrlapján keresztül, illetve amikor promócióban vesz részt, például egy terméket regisztrál további garanciáért, az Ön részére profilt hozunk létre az adatbázisunkban. Az Ön által ezt követően, pl. vásárlások vagy ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel során, számunkra átadott minden személyes adatot szintén elmentünk a profiljában. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mivel ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Ezt a személyes adatot a köztünk fennálló üzleti kapcsolat tartamáig őrizzük meg. Amennyiben három évig nem jön létre tranzakció vagy ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel Ön által, a személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve ha jogszabály arra nem kötelez minket, hogy azt hosszabb ideig őrizzük meg.

2.2.3 Hírlevelekre való feliratkozás és a hírlevelek használatának elemzése

(a) Feliratkozás

Amennyiben feliratkozik az e-mail levelezési listánkra, az Ön által megadott személyes adatokat az Ön engedélyével használjuk fel arra, hogy kéthetente e-mail hírlevelet küldjünk Önnek. A regisztrációhoz meg kell adnia az e-mail címét. Minden további információ megadása teljesen önkéntes alapon történik, és ezeket az információkat arra használjuk, hogy a hírlevélben megfelelőbben szólítsuk meg, vagy hogy a hírlevél tartalmát az érdeklődési köreire szabjuk. A hírlevelek aktuális híreket és információkat tartalmaznak a termékeinkről, valamint általános tájékoztatást és információkat adnak a termékeinkhez kapcsolódó ügyekre vonatkozóan. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

A személyes adatait e célból megőrizzük, (i) amíg nem iratkozik le, vagy (ii) legfeljebb 18 hónapig azt követően, hogy nem nyitott meg hírlevelet . Ezt követően a személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve azokban az esetekben, amikor a törvény ennél hosszabb idejű megőrzést ír elő.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az e-mail hírlevelünkről való leiratkozással, indoklási kötelezettség nélkül és azonnali hatállyal. Leiratkozhat az e-mail hírlevelünk végén található leiratkozási link, vagy a kapcsolati űrlapunk segítségével, illetve a dsr@eu.spectrumbrands.com címre küldött e-maillel.

(b) Hírlevélhasználat elemzése

Folyamatosan törekszünk a szolgáltatásunk javítására. Ezzel a céllal értékeljük a kiküldött e-mail hírleveleket, pl. hogy a beküldött e-mail címek elérhetők-e, vajon a hírleveleket megnyitották-e, a hírlevelek mely linkjeire kattintottak, és hogy érkezik-e rájuk bármilyen válasz vagy (automatikus) válaszüzenet, hibaüzenet stb. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulása.

Személyes adatait e célra két évig őrizzük meg.  Ezt követően a személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve azokban az esetekben, amikor a törvény ennél hosszabb idejű megőrzést ír elő.

2.3 Fiatalkorúak hozzájárulása

16 év alatti személyek semmilyen személyes adatot nem adhatnak meg nekünk szüleik vagy törvényes gondviselőik előzetes hozzájárulása nélkül.

2.4 Amennyiben Ön a hozzájárulását adta: A hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az Ön hozzájárulása adja a jogalapot a személyes adatai kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor jogában áll indoklás nélkül visszavonni. Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy amennyiben visszavonja a hozzájárulását, az nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

 

3. Személyes adatai megosztása harmadik felekkel

A személyes adatait kizárólag a következő esetekben továbbítjuk harmadik fél számára:

 • A Spectrum Brands csoportban levő kapcsolt vállalkozásaink számára, Németországban található ügyfélszolgálati szolgáltatónk számára vagy helyi disztribúciós partnereink számára, az Ön által megjelölt lokáció függvényében, a Remington weboldal Ön általi használatával, hozzánk benyújtott kérésével, vagy velünk fennálló üzleti kapcsolatával összefüggésben;
 • A sajtóval kapcsolatos kérései kezelésére a sajtókapcsolatként megjelölt PR ügynökségünk számára;
 • A részünkre IT szolgáltatásokat nyújtó IT ügynökségeink számára, akik ezen adatokat kizárólag ezen szolgáltatások (pl. webtárhely vagy IT karbantartási és támogatási szolgáltatások, hírlevélküldő rendszer) biztosítása céljával kezelik; és
 • Bíróságok, választottbírósági testületek, igazságszolgáltatási szervek, szabályozó hatóságok vagy ügyvédek részére, amennyiben az a törvények betartása vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából szükséges.

Amennyiben más társaságokat bízunk meg azzal, hogy a nevünkben feladatokat hajtsanak végre adatfeldolgozási szerződés keretében, és e célból továbbítjuk az Ön személyes adatait, ezt/ezeket a társaságot/társaságokat kötelezzük arra, hogy megvédjék az Ön személyes adatait és azokat kizárólag az ezen adatfeldolgozókkal kötött megállapodásokban megfogalmazott sajátos célokra használják.

Amennyiben az Ön megjelölt földrajzi helyétől függően adatokat továbbítunk az EU-n/EGT-n kívülre, a címzettnek csak abban az esetben továbbítunk személyes adatokat, amennyiben a címzett a törvény által előírt elegendő biztosítékot nyújt, ilyen például az EU általános szerződési feltételei, vagy amennyiben az adatvédelmi pajzs (Privacy Shield) szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az adott továbbításokhoz kapcsolódóan alkalmazott biztosítékokról további tájékoztatást, például másolatokat, a következő címen kaphat dsr@eu.spectrumbrands.com.

4. Az Önt megillető jogok a személyes adatai vonatkozásában

Adott követelmények teljesülése esetén Önt a következő jogok illetik meg:

 • Hozzáférést kérhet az általunk kezelt, Önt érintő személyes adatokhoz,
 • Követelheti személyes adatai helyesbítését,
 • Követelheti személyes adatai törlését,
 • Követelheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
 • Követelheti, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek (adathordozhatósághoz való jog), vagy
 • Minden jövőbeli hozzájárulását visszavonhatja a jövőre nézve.
 • Joga van arra, hogy ne terjedjen ki Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, beleértve ebbe a profilalkotást is.

Jogai érvényesítésére a következő címen van lehetősége:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request

Regent Mill, Fir Street,

Failsworth Manchester, M35 0HS

Egyesült Királyság

Telefon: +44 (0) 161 947 3000

Fax: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

 

Kérésére a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően válaszolunk.

5. Sütik

Amennyiben többet szeretne megtudni a sütikkel kapcsolatos szabályzatunkról, kattintson és olvassa el Süti Szabályzatunkat.

6. Adatbiztonság

Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy az Ön adatait a rendelkezésünkre álló minden technikai és szervezési intézkedés alkalmazásával tároljuk annak érdekében, hogy harmadik személyek azokhoz való hozzáférését megakadályozzuk. 

A szervereinken minden adatot a legszigorúbb biztonsági szabványoknak megfelelően tárolunk, hogy megvédjük az adatokat a harmadik felek által megkísérelt bármely hozzáféréstől. 

7. Az Adatvédelmi Tisztviselőnk

Amennyiben kérdése van ezen Adatvédelmi szabályzattal vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi Tisztviselőnkkel:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

8. Panasz benyújtásának joga

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelésünk sérti az adatvédelmi törvényeket, jogában áll panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

© Spectrum Brands (UK) Ltd, 2018 május

Kérjük, vegye figyelembe, erre a gombra kattintva elhagyja a Remington weboldalt és a CONVAR Deutschland GmbH weboldalára írányítjuk át!

Itt megtalálja a Remington pótalkatrészek széles választékát..